พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และติดตามผลงานของ แมลงปอ อากิระ ได้บน Facebook และ Twitterธรรมชาติและสิ่งต่างๆ บนโลกที่สวยงาม
สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นจากแสง
แสงจะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นวิ่งตรงเข้าสู่ดวงตา
เซลล์ในจอตาส่งสัญญาณไปสร้างภาพที่สมอง

ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง คือสีสัน
เกิดจากการสะท้อนแสงสีของวัตถุที่มีสีนั้นๆ ออกมา
แล้วดูดกลืนแสงสีอื่นๆ ไว้ ส่วนวัตถุสีดำจะดูดกลืนทุกแสงสี
สีเหล่านี้ คือ สายรุ้งที่รวมตัวเป็นสเปกตรัมของคลื่นแสงสีขาว

คลื่นแสงสีขาว เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงความถี่ที่มองเห็นได้
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีหลายช่วงความถี่ มีลักษณะเฉพาะตัว
ตั้งแต่ความถี่ต่ำไปยังความถี่สูง ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ
อินฟราเรด คลื่นแสงสีขาว อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ และรังสีแกมมา

คลื่นทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นอนุภาคพลังงานที่ไม่มีมวลไม่มีน้ำหนัก
เดินทางด้วยความเร็วแสง ที่ 3 แสนกิโลเมตรต่อวินาทีในสูญญากาศ
โดยระดับพลังงานขึ้นอยู่กับช่วงความถี่ ยิ่งความถี่สูง ยิ่งมีพลังงานมาก
ทุกช่วงความถี่ที่ต่อเนื่องกัน เรียกรวมว่า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จึงเป็นแสงที่ไม่สามารถมองเห็นได้
ยกเว้น ช่วงความถี่คลื่นแสงสีขาวที่ธรรมชาติสร้างดวงตาให้รับรู้
แต่ก็มีสัตว์หลายชนิดมีดวงตาที่มองเห็นช่วงความถี่แสงอินฟราเรด
และสัตว์บางชนิดก็สามารถมองเห็นช่วงความถี่แสงอัลตราไวโอเลตได้

หากธรรมชาติยอมให้สามารถมองเห็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ทั้งหมด
สัญญาณภาพอันมหาศาลมากมายจะส่งไปที่สมองอย่างล้นเหลือ
สิ่งที่มองไม่เห็นจะถูกมองเห็นแล้วภาพที่เห็นคงสับสนจนประสาทหลอน
ด้วยเหตุผลนี้ก็เพียงพอ ที่จะให้มองเห็นภาพแค่เพียงจากคลื่นแสงสีขาว

แต่ทว่า ภาพจากคลื่นแสงสีขาวที่ดวงตามองเห็นได้นั้น
มักสะท้อนแค่ภาพภายนอกของวัตถุ หากวัตถุนั้นทึบแสง
ไม่สามารถมองทะลุถึงเนื้อในวัตถุได้อย่างรังสีเอกซ์ และรังสีแกมมา
จึงเป็นการยากที่จะรับรู้ว่าข้างในเนื้อวัตถุนั้นแท้จริงเป็นอย่างไร

การมองเห็นของคนเรา จึงมักมองเห็นแค่ภาพภายนอกของสิ่งต่างๆ
แค่คลื่นความร้อนอินฟราเรดที่มาจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เรายังมองไม่เห็น
สายตาที่มีข้อจำกัดจึงไม่สามารถเห็นสิ่งใดที่ซ่อนเร้นแอบแฝงอยู่ภายใน
เราจึงมักตัดสินสิ่งต่างๆ จากภาพภายนอกที่เห็นเป็นอันดับแรก

คนดีมักกลับถูกมองว่าร้าย คนร้ายมักกลับถูกมองว่าดี
หลายครั้งที่เราตัดสินคนอื่นเพียงแค่ภาพภายนอกที่มองเห็น
เพราะแค่แต่งตัวดี ดูมีฐานะ แต่อาจแอบซ่อนอาวุธไว้ภายในก็ได้
และผลร้ายอาจเกิดจากการตัดสินแค่ภาพที่เห็นจากภายนอก

คนเราจึงไม่ควรมองคนอื่นแค่เพียงภายนอกในครั้งแรกที่พบเจอ
แต่จงมองลึกลงไปที่เนื้อแท้จากการกระทำ ภาพต่อเนื่อง ต้องดูให้นานๆ

(บทความนี้ อ้างอิงจากแสงที่ได้ค้นพบและยืนยันว่ามีอยู่จริงทางวิทยาศาสตร์ และการรับรู้ผ่านทางดวงตาเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงแสงประเภทอื่นๆ ที่ยังไม่มีข้อสรุปยืนยันทางวิทยาศาสตร์ หรือการรับรู้ผ่านสัมผัสทางอื่น)

เขียนโดย แมลงปอ อากิระ
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554

Copyright © 2011 Akira Dragonfly All rights reserved.

Comment

Comment:

Tweet

sad smile
หน้าคนมันตามอารมณ์ละนะ

sad smile Hot!

#5 By ปิยะ99 on 2011-05-27 13:22

big smile
big smile big smile

#3 By อิสระรำพัน on 2011-05-13 15:02

big smile
หัวใจ

มองเห็นได้มากกว่าแสง

#1 By kae on 2011-05-09 14:34

Tags